Området 2018-06-28T16:07:35+00:00

En levande och grön stadsdel växer i Täby

Här skapar vi en nytänkande, hållbar och varierad stadsdel med 1400 nya bostäder, service och butiker – i bästa kollektivtrafikläge endast 12 minuter från Stockholm. Trevliga restauranger, gröna parker och torg ger området en stadsmässig karaktär med innerstadskvaliteter.

Levande kvarter

Grönskande parker, torg, kaféer och restauranger skapar en levande stadsmiljö med innerstadskvaliteter där människor kan mötas och umgås. Blandade boendeformer och varierad arkitektur ger området en stadsmässig karaktär som både ökar trivseln och gemenskapen.

I anslutning till den befintliga bebyggelsen växer en nytänkande stadsdel fram med genomtänkta detaljer och en tydlig vision.

Med omtanke om människan skapas mysiga kvarter och lokala gator som ger en innerstadskänsla, vilket kommer att göra den nya stadsdelen till allt annat än en sovstad. På sommaren breder uteserveringarna ut sig mot Järnvägsparken och på vintern lockar kaféer och restauranger. Grönskande parker och tak, torg, butiker och livsmedelsbutiker genererar en trivsam stadsmiljö där människor kan mötas och umgås. Med cykel- och gångavstånd till det mesta och flera öppna platser skapas både energi och aktivitet i området.

12 minuter från Stockholm

På 12 minuter tar både Roslagsbanans linje 27 och 28 dig hela vägen till och från centrala Stockholm. Med Roslags-Näsby station som knutpunkt, 1 minut från Täby Centrum, är detta ett av Täbys bästa kollektivtrafiklägen. Här finns smidiga bussförbindelser och via E18 är det enkelt att ta bilen. Längs Roslagsbanans spår finns planer att bygga en snabbcykelväg hela vägen från Arninge och Roslagstull.

Från T-centralen tar du tunnelbanans röda linje till Östra station, en resa på 6 minuter, och vid Östra station stiger du på vilken som helst av Roslagsbanans linjer norrut, en resa på bara 12 minuter.

I Roslags-Näsby finns smidiga bussförbindelser: gångavstånd till snabbussar upp till Roslagen, Vaxholm och norra Skärgården. Med E18 som ligger i anslutning är det enkelt att ta bilen. Via den nybyggda bron över spåren, med fyra körfält, förbättras framkomligheten för både bil, gång och cykeltrafiken.

Mellan Arninge och Roslagstull byggs en trygg snabbcykelväg och beslut har även fattats om att förlänga Roslagsbanan till Stockholm City via Odenplan, med projektstart senast år 2026.

Varierad arkitektur och boendeformer

I den nytänkande stadsdelen planeras och byggs omkring 1400 nya bostäder med hyresrätter och bostadsrätter, seniorboenden och förskolor, stadsradhus och höga hyreshus, kollektivhus och studentbostäder. Det breda urvalet av boendeformer skapar mångfald inom både byggande och boende.

Roslags-Näsby är en självklar del av Storstockholm och Täby kommun och är ett naturligt steg mot ett mer hållbart sätt att leva.

När ett nytt bostadsområde tar form ansvarar ofta ett fåtal aktörer för planeringen och byggandet. I Roslags-Näsby gör vi precis tvärtom och låter hela 19 byggaktörer upprätta 1400 nya bostäder, ritade av 16 olika arkitektkontor. Detta är ett utmanade och nyskapande sätt att arbeta på som leder till äkta variation, och gör att Roslags-Näsby kommer påminna om en stad som vuxit fram organiskt över tid. Här kommer det att finnas hyresrätter och bostadsrätter, seniorboenden och förskolor, stadsradhus och höga hyreshus, kollektivhus och studentbostäder, allt sida vid sida. Tack vare de olika arkitekterna kommer uttrycket i bostadsområdet variera.

Roslags-Näsby är en av Sveriges mest ambitiösa satsningar inom modern stadsutveckling vad gäller variation i arkitektur och utformning. Som en del av byggprocessen startar byggandet från Roslags-Näsby station, vilket kommer att minska buller, damm och andra störningsmoment och gynna de allra första som flyttar in.

Redan år 2019 beräknas de första boende flytta in. Runt 2025 är hela stadsdelen färdigbyggd och då kommer cirka 3500 nya Roslags-Näsbybor att bo här. En härlig mix av par, barnfamiljer, äldre och studenter.

En hållbar stadsdel

Som en av Sveriges mest ambitiösa satsningar inom modern stadsutveckling har Täby kommun har tagit fram ett omfattande hållbarhetsprogram med specifika mål för Roslags-Näsby, som genomsyrat allt från idé till genomförande. Här är stadsdelen planerad så att de boende på ett enkelt sätt kan göra hållbara val i vardagen med så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt.

De 19 byggaktörer som bygger Roslags-Näsby har höga krav på sig. Byggnaderna ska vara miljöcertifierade och ha stora inslag av grönska och vara hälsosamma att bo i. Det handlar bland annat om energianvändning, inomhusmiljöer, dagsljus, ventilation, material eller att användningen av farliga ämnen är minimal när huset byggs. Det tydliga hållbarhetstänket avspeglar sig i bland annat sedumtak, grönskande terrasser, innovativ dagvattenhantering och omtanke om den biologiska mångfalden.

Sedumtak skapar en grön oas och absorberar upp till 50-80 % av regnvattnet som faller på taket, isolerar byggnaderna mot både kyla och värme, dämpar stadens buller och absorberar damm och luftföroreningar.

En varierad grönska ger området ett högt estetiskt värde men hjälper också ekosystemet med den biologiska mångfalden. Några av byggnaderna kommer även att ha solceller som ger lokalproducerad el. Med cykel- och gångavstånd till parker, restauranger och butiker skapas en hållbar vardag med så liten klimatpåverkan som möjligt.

Grönska från gård till tak

Den arkitektoniska variationen och kvartersbildningarna, där de öppna innergårdarna varvas med gröna terrasser och tak, skapar trivsel och trygghet i utomhusmiljön. Grönområden och växthus med möjlighet till odling, uppmuntrar till möten och gemenskap mellan grannarna och bidrar till att skapa en gynnsam miljö för fåglar och insekter.

I flera av kvarteren kommer det att byggas växthus som delas mellan de boende. Den gemensamma grönskan blir ett delat ansvar där särskilda skötselplaner kommer att finnas för respektive bostadsrättsförening. Här kommer du att kunna odla växter och vårprimörer som du kanske tillagar tillsammans med vänner och grannar.

Oavsett var och hur du bor i Roslags-Näsby kommer du att ha tillgång till odlingsmöjligheterna på någon av alla de gröna innergårdarna eller takterrasserna. Den sociala gemenskapen mellan grannarna ökar trivseln och skapar trygghet för de boende.

Befintlig stadsdel som växer

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till det befintliga Roslags-Näsby, ett tryggt och etablerat villa- och flerfamiljshusområde, med väl fungerande service och omsorg. Ett stenkast bort ligger Täby Centrum och med flera restauranger, kaféer och matbutiker i området finns redan det mesta som du kan tänkas behöva i din vardag.

Väl fungerande service och omsorg finns i området och ett stenkast bort ligger Täby Centrum, en av Sveriges största köpcentrum med 260 butiker, restauranger och kaféer som lockar såväl Täbybor som övriga.

I området finns flera etablerade förskolor, sju grundskolor och inom gångavstånd finns även tre gymnasieskolor.

Sommartid lockar badplatser vid Rönningesjön och Rösjön. Öster om Rönningesjön ligger Rönninge by-Skavlöten naturreservat. Här kan du vandra längs leder och spår och plocka bär och svamp i skogen. Nordväst om Roslags-Näsby ligger Hagby, en järnåldersbygd med fornlämningar och ett storslaget odlingslandskap. Roslags-Näsby är en aktiv stadsdel och här finns möjlighet att utöva de flesta idrotter. Tibblehallen och Täby simhall ligger i närheten och i Näsbyviken, 20 minuter bort med Roslagsbanan, finns även en av Sveriges största båtklubbar. Här finns också flertalet motionsspår och vandringsleder och på vintern kan du åka långfärdsskridskor ut till Stora Värtans vackra öar Tornön och Bastuholmen med skog, strandängar och klippor.

Täby kulturcentrum, Tibble teater och Täby bibliotek erbjuder ett brett kulturutbud med teaterföreställningar, musik, utställningar och mycket annat.