Lägenheter 2018-06-28T10:43:20+00:00

Projektbeskrivning

Arkitekt: Utopia arkitekter | Antal bostäder: 90 | Rum: 1-5 | Planerad säljstart: 2019 Beräknad inflytt: 2021

Direkt väster om Roslags Näsby station planerar Veidekke för byggnation av bostadsrätter.

Närheten till Roslagsbanan gör detta till en av Täbys mest kollektivtrafiknära stadsdelar. Genom en ny bro över spåren kommer det att finnas en naturlig koppling till den befintliga bebyggelsen i Roslags Näsby.
Det är den gröna naturen med dess lummiga parker som kommer att prägla Roslags Näsby. Här finns även närhet till service och goda kommunikationer till Roslagsbanan.

Veidekke erbjuder marknaden nyproducerade, hållbara bostäder oavsett upplåtelseform. Vår devis ”bekymmersfritt boende” gäller för allt som vi bygger. Bostäder byggda med största möjliga miljöhänsyn, där folk kan trivas genom livets olika växlingar. Nu startar vi utvecklingen av vårt nya projekt i den gröna stadsdelen i Täby, Roslags Näsby.

Veidekkes hållbarhetsarbete med sina bostäder i Roslags-Näsby:
– Hållbar avfallshantering enligt Svanens kriterier
– Laddstolpe som tillval

Till projektet