Förskola och vårdboende 2018-06-18T22:46:55+00:00

Projektbeskrivning

Arkitekt: KOD Arkitekter | Antal vårdbostäder: 95 | Antal förskoleavdelningar: 6 |  Preliminär byggstart: 2020

I Roslags Näsby bygger Svenska Stadsbyggen ett vårdboende med 95 lägenheter och en förskola med 6st avdelningar. Kombinationen vårdbostäder och förskola resulterar i ett kvarter som bejakar sociala möten och samhällsnytta såväl som ett aktivt, levande stadsrum.

Förskolan och vårdboendet kan mötas I respektive verksamheter vilket ger en rikare vardag till de äldre och ökad social stimulans för de yngre. Lokalen i hörnet mot huvudgatan ger en öppenhet och kontakt med stadslivet. Här kan verksamheterna möta varandra och grannskapet.

Trädgården och takterrasserna kan nyttjas av både boende och förskola. Gård och terrasser delas in i mindre rumsligheter med olika material och gestaltning för en rik variation av grönska och upplevelser. Gården och takterrasserna bidrar till pedagogisk och aktiv utomhusvistelse och medverkar till viktiga ekosystemtjänster.

Svenska Stadsbyggens hållbarhetsarbete med bostäderna i Roslags-Näsby:
– Miljöcertifiering enligt MB Silver
– Cykelparkering och cykelrum
– Utbildar de boende att leva miljömedvetet
– Attraktiva miljörum
– Trä och fasad grönska
– Möjlighet till odling finns på gård, balkonger och terrasser.
– Sedumtak

Till projektet