Kv. Rödklövern 2018-10-31T10:11:12+00:00

Projektbeskrivning

Arkitekt: Axeloth | Antal bostäder: 59 | Planerad säljstart: 2019/2020

Kvarteret har en hög miljöprofil och integrerar växtlighet och grönytor i arkitekturen och gårdsmiljön.

Härifrån tar den närliggande Roslagsbanan dig till Östra station i Stockholm på bara ett par minuter.

Aros hållbarhetsarbete med bostäderna i Roslags-Näsby:
– Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad silver.
– Aros Bostad avser att informera om hållbara livsstilar via olika kanaler.
– Trappor ska ha en god gestaltning och central placering i entréhallarna vilket uppmuntrar till användning.
– Grön resplan för att bidra till minskat bilåkande tillfördel för hållbara transporter.
– Bostadsrättsföreningarnas digitala plattform möjliggör exempelvis portal för samåkning.

Till projektet

Aros Bostadsutveckling AB
info@arosbostad.se
08 – 678 66 40