Moderna trygghetsbostäder 2018-06-18T22:31:07+00:00

Projektbeskrivning

Arkitekt: White Arkitekter | Antal bostäder: 64 | Rum och kök: 1-4 | Planerad säljstart: 2019

Till Villa Nest Roslags-Näsby flyttar den som vill fortsätta leva ett aktivt, självständigt liv och samtidigt efterfrågar lite extra bekvämlighet och trygghet i vardagen.

Här i Västra Roslags-Näsby bygger Villa Nest i samarbete med Botrygg tillgänglighetsanpassade lägenheter i bostadsrättsform utan att göra avkall på en attraktiv och tilltalande design. Med funktioner som bemannad reception och lounge, kafé och deli, mötesrum, gym och bilpool skapas bekvämlighet men också förutsättningar för en god social gemenskap. Vi erbjuder ett helhetskoncept för våra boende; där utöver själva boendet även preventivt hälsoarbete, gemensamma aktiviteter, omsorg och ett brett serviceutbud tillhandahålls av en och samma aktör – Villa Nest.

Husen bidrar till ett livligt gatuliv med sina öppna bottenvåningar, träfasaderna ger byggnaderna en egen identitet och en stark karaktär. Gårdsrummet rymmer både rekreation och aktivitet. Allt från odlingslådor och uteservering till utegym blir naturliga samlingsplatser. På de vackert utformade gemensamma takterrasserna får de boende njuta av solen både från söder och väster.

Villa Nests och Botryggs hållbarhetsarbete med bostäderna i Roslags-Näsby:
– Miljöcertifiering enligt MB Silver
– Bil- och cykelpool
– Utbildar de boende att leva miljömedvetet
– Resursdelning som struktureras och hanteras av personalen i receptionen
– En grön resplan har upprättats
– Solceller, lufttätt och välisolerat klimatskal

Till projektet

Stéphanie Leander-Engström, Villa Nest
stephanie@villanest.se