Stationshuset 2019-02-15T15:29:16+00:00

Projektbeskrivning

Arkitekt: General Architecture | Antal bostäder: 90 | Planerad säljstart: 2019

Yteffektiva bostäder med industriell karaktär.
I samarbete med General Architecture utvecklar Tobin Properties Stationshusen. Fokus kommer ligga på yteffektiva bostäder om 2 & 3 ROK med industriell karaktär. Bostäderna kommer ha generösa fönster med plats för odlingslådor och balkonger mot gården som ger plats för uteliv. De gemensamma takterrasserna ger ytterligare möjlighet till samvaro och urban odling.

Stationshuset är ett hem som utmanar och sätter en ny standard för nyproduktion i Täby.

Tobin Properties hållbarhetsarbete med bostäderna i Roslags-Näsby:
– De arbetar aktivt med att förorda cykel som första transportmedel och ordnar cykelverkstäder, access och bra förvaring.
– Hälsosamma och giftfria inomhusmiljöer.
– Bostadskomplement, lokaler och bostäder kommer att blandas på bottenvåningen för mångfalld i bebyggelsen och bland människor.
– Tobin Properties utgår från kravställningen i Miljöbyggnad och certifiering minst MB Silver.

Till projektet