Torghuset 2019-02-15T15:20:51+00:00

Projektbeskrivning

Arkitekt: General Architecture | Antal bostäder: 40 | Planerad säljstart: 2019

Generösa och bekväma hem med fokus på kvalité, uteplatser och förvaring.

Vid områdets torggata utvecklar Tobin Properties i samarbete med General Architcture (ursprunglig upphovsman Petra Gipp), ett bostadshus med ett fyrtiotal bostäder, några med uteplatser mot den grönskande gården. Byggnaderna kläs in i grönska både på fasader och tak och på de obehandlade träbalkongerna i kärnfuru finns odlingslådor och växtspaljéer. På taken som är gröna finns terrasser och växthus.

I entréplanet kommer det bland annat finnas plats för uteservering både i syd mot torggatan och i väst mot det mindre torget. Fasaden är utformad i tegel med kontrasterande träpanel som omgärdar byggnaden.

Tobin Properties hållbarhetsarbete med bostäderna i Roslags-Näsby:
– De arbetar aktivt med att förorda cykel som första transportmedel och ordnar cykelverkstäder, access och bra förvaring.
– Hälsosamma och giftfria inomhusmiljöer.
– Bostadskomplement, lokaler och bostäder kommer att blandas på bottenvåningen för mångfalld i bebyggelsen och bland människor.
– Tobin Properties utgår från kravställningen i Miljöbyggnad och certifiering minst MB Silver.

Till projektet