Lägenheter och radhus 2018-06-18T23:01:07+00:00

Projektbeskrivning

Arkitekt: Utopia arkitekter | Antal bostäder: 60 | Yta: 30-120 kvm| Planerad säljstart: 2020

Direkt väster om Roslags-Näsby station planerar Veidekke Bostad för byggnation av bostadsrätter.

Närheten till Roslagsbanan gör detta till en av Täbys mest kollektivtrafiknära stadsdelar. Genom en ny bro över spåren kommer det att finnas en naturlig koppling till den befintliga bebyggelsen i Roslags Näsby.

Det är den gröna naturen med dess lummiga parker som kommer att prägla Roslags Näsby. Här finns även närhet till service och goda kommunikationer till Roslagsbanan.

Veidekkes hållbarhetsarbete med sina bostäder i Roslags-Näsby:
– Hållbar avfallshantering enligt Svanens kriterier
– Laddstolpe som tillval

Till projektet