Wästerläge 2018-10-18T16:08:16+00:00

Projektbeskrivning

Arkitekt: Sundell arkitekter | Antal bostäder: 37 | Planerad säljstart: Q3 2020 | Byggstart: 2019

Tillsammans med Sundell Arkitekter utformar vi moderna och innovativa bostadsrätter. Vi skapar hem som hjälper dig att leva hållbart i din vardag. En stadsmiljö med beständighet, goda kommunikationer och grönska som utgångspunkt. Stadsdelen Roslags-näsby i Täby kommun kommer att utformas med förnyade energisystem,transportlösningar, avfallshantering samt klimatanpassade och gröna närområden.

Vi bygger ett trivsamt kvarter med en mix av yteffektiva lägenheter. Här bor du i en miljömärkt bostad, i ett levande hus med varierade kulörer och material i både tegel och puts. Växtligheten har du inpå knuten i form av gröna tak, härliga takterrasser och grönskande fasader med klätterväxter. På taket sitter solpaneler som förser huset med förnybar energi.Vi på Wästbygg vill bygga hållbara bostadsområden. Det gör vi inte bara genom att bygga med miljömärkning. Vi har också utvecklat Boaktiva. Här ”knuffar” vi de som bor i våra hus att göra bra vardagsval både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Namnet Boaktiva anspelar på ordet ”proaktiv”, att orsaka förändring istället för att bara reagera på den. Med små förändringar i boendemiljön kan vi göra stor skillnad. Vi tror att gemenskap och omtanke om varandra och om miljön skapar ett tryggare och trevligare bostadsområde.

Läs mer om projektet samt vårt arbete med Boaktiva på vår hemsida wastbyggvarahem.se

Till projektet