Verksamheter 2019-01-28T16:31:48+00:00

En levande stadsdel i bästa kollektivtrafikläge

I Roslags-Näsby skapar vi en levande stadsmiljö med mycket energi och aktivitet, där trevliga restauranger och butiker gör den nytänkande stadsdelen till allt annat än en sovstad.
Vår vision för den nya stadsdelen är variation, och här tror vi på en blandning av mindre lokala verksamheter och större kommersiella aktörer. Tillsammans vill vi skapa en stadsdel där både människor och företag kan trivas och utvecklas.
Under 2019 flyttar de första av de totalt 3500 nya Roslags-Näsbyborna in, och redan då finns ett behov av ökad service, restauranger och handel. I de flesta av de nya kvarteren finns lokaler avsedda för kommersiell service av olika slag där just din verksamhet kan blomstra.
Kontakta vår samordnare redan idag för en förutsättningslös diskussion!
Kontakta samordnaren