Aktuellt

TIDSLINJE - klicka för att läsa mer

”Förslaget uppvisar en robust och hållbar struktur som går att genomföra och utveckla och som gör det möjligt att variera. Förslaget är hållbart både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I en stadsmässig miljö lyckas förslagsställarna bevara flera befintliga byggnader väl integrerade i strukturen. Med sin tydliga och klara gatustruktur återupprättas de system för gator och trafikföring som tidigare funnits i och kring området. Förslagsställarna har tagit till vara möjligheterna att skapa goda och användbara grönytor. Ett av många positiva inslag är att den befintliga slottsallén sparas.”

Upp till 1400 nya bostäder i en ny hållbar stadsdel kan nu börja planeras. Även möjligheten till handel, vård, kontor, skola, förskola, infartsparkering för cykel, en stadsdelspark och ett torg är viktiga delar av detaljplanen. I september 2017 överklagas detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

 

Den äldre, lägre delen av kommunhuset bevaras för att så småningom hysa studentbostäder och café eller restaurang. Läs mer här.

Vänthallarna är byggda i hållbart trä. Med dubbla spår och nya tåg kan tågtrafiken så småningom utökas så att det blir ännu lättare att resa.

Byggstarten väntas hösten 2019. Inflyttning planeras till 2021. Byggaktörer i denna fas är SSM, Tobin Properties, Stadsvillan, Kärnhem och Aros.

De första husen som byggs är de som ligger i områdets sydvästra del. De fristående stadsvillorna innehåller lägenheter och har trädgårdar. Gångfartsgatan som leder in i området ska kantas av grönska. Byggaktör i denna fas är Sandell Sandberg. Här kan du läsa om alla projekt i Roslags-Näsby.

 

Där ryms bland annat ett kombinerat vårdboende och förskola, lägenheter och mindre radhus. Här uppförs även några av Täbys första studentlägenheter. Även en skola och ett mindre hotell planeras. En livsmedelsbutik flyttar också in i denna del. Byggstarten väntas år 2020. Byggaktörer i denna fas är Veidekke, DGF, Prime Living, Mecon och Svenska Stadsbyggen. Information om alla projekt hittar du här.

Trygghetsbostäder kommer också att byggas i denna fas. Byggstarten väntas till år 2021. Byggaktörer i denna fas är Sandell Sandberg, Emiren, Villa Nest/BoTrygg och Reinova Properties. Information om alla projekt hittar du i här.

Vi sparar gamla träd samtidigt som nya planteras. Parken ramas in med både träd och byggnader – allt för att den ska kännas trygg och spännande. Materialet i parken har kopplingar till det gamla kommunhuset med sin typiska 50-stil. Parken kan användas av alla boende i området. Gångvägar knyter ihop stationen och torget och väderskyddande cykelparkeringar är en viktig del i parken. Sittplatser och bord sprids ut för den som vill ha picknic eller bara njuta av grönskan och alla växter. För barnen finns en nybyggd lekpark med ekotema.

Platsen är levande och här finns möjligheter till lek eller att bara sitta och njuta av folklivet. För dig som cyklar finns väderskyddande cykelparkeringar och en cykelservice. Träd planeras för att få grönska och skydd.

Ledordet är nytänkande och konstnärerna är också involverade i hela byggprocessen – för att allt ska hänga ihop. Bland annat kommer området kring stationen, stadsparken och två mindre torg att utsmyckas. Vi ser lysande giraffer, ljusinstallationer och mosaik som klättrar likt en snigel. Här är ett smakprov av konstverk som kommer att finnas i Roslags-Näsby-området.

Se hur Roslags-Näsby utvecklas

På taby.se kan du följa hur området ser ut just nu. 

Se hur Roslags-Näsby utvecklas

INTRESSEANMÄLAN

Du måste fylla i en giltig epostaddress