Aktuellt

Nu är allt klart med detaljplanen för Roslags-Näsby. 1400 nya bostäder byggs i en modern, hållbar stadsdel med ny struktur och blandade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för handel, vård, kontor, skola, förskola, infartsparkering för cykel, en stadsdelspark och ett torg samtidigt som delar av den befintliga miljön behålls.

Huvudelen av planområdet ägs av Täby kommun. Kommunen har genomfört två markanvisningstävlingar för området och har tecknat ramavtal med 19 byggaktörer.

Mer om detaljplanen finns här

8 feb — 2019
Se filmen

Vill du etablera din verksamhet här?

Har du en verksamhet och nyfiken på att etablera dig i Roslags-Näsby och vill veta mer? Fyll i formuläret och ta kontakt med oss.

Kontakta oss
Kontakta oss

INTRESSEANMÄLAN

Du måste fylla i en giltig epostaddress