Förskola och vårdboende

Arkitekt: KOD Arkitekter  

Antal vårdbostäder: 100

Antal förskoleavdelningar: 6

Preliminär byggstart: 2020

Förskola och vårdboende

Intresseanmälan och kontakt

Liz Wirdenius

0731-429902

Svenska Stadsbyggen bygger ett vårdboende i kombination med en förskola. Det resulterar i ett kvarter som bejakar sociala möten och samhällsnytta såväl som ett aktivt, levande stadsrum.

Förskolan och vårdboendet kan mötas i respektive verksamheter vilket ger en rikare vardag och möten över generationsgränser. Lokalen i hörnet mot huvudgatan ger en öppenhet och kontakt med stadslivet. Här kan verksamheterna möta varandra och grannskapet.  Trädgården och takterrasserna kan nyttjas av både vårdboende och förskola. Vårdboendet har stora balkonger som vänder sig mot gården i söder och väster. Gård och takterrasser delas in i mindre rumslig­heter med olika material och gestaltning för en rik variation av grönska och upplevelser och kommer erbjuda platser för både sol och skugga. Utemiljön bidrar till pedagogisk och aktiv utomhusvistelse och medverkar till viktiga ekosystemtjänster. Byggnadens fasad är uppdelad i flera volymer med olika detaljering för att ge en variation i gatumiljön. Mellan volymerna är fasaden indragen från trottoa­ren och där skapas plats för växtlighet. 

 

 

Förskola och vårdboende

Svenska Stadsbyggens hållbarhetsarbete med vårdboendet och förskolan i Roslags-Näsby:

  • Miljöcertifiering enligt MB Silver
  • Utbildar verksamheterna att agera miljömedvetet
  • Blommande vegetation som ger frukt och bär
  • Möjlighet till odling på gård och takterrasser
  • Träfasader
  • Cykelparkering och cykelrum
Svenska Stadsbyggens miljöarbete