Information kommer inom kort

Skapandet av 42 stycken studentbostäder kommer att ge möjlighet för 46 boende att pendla till Universitetet, KTH och andra lärosäten med Roslagsbanan som ligger 40 meter bort.

Lägenheterna blir på 17 till 38 kvadratmeter. I den gamla ”Stensalen”, direkt innanför huvudentrén, med väggar i håltegel, marmorgolv och stora fönster i ek så kommer det att inrättas en cafélokal om ca 100kvm. Källarplan kommer att inrymma förråd, tvättstugor och cykelrum. I syfte att modernisera husets energieffektivitet så kommer en bergvärmeanläggning att installeras och en ny FTX-ventilation anpassas för det nya användningsområdet. Vidare kommer huset där det är möjligt tilläggsisoleras och nya energieffektiva fönster kommer att monteras. 

I samband med kommunreformen 1971 så gick Täby från att vara en köping till en kommun vilket innebar en kraftig ökning av de administrativa bördorna. Varvid, det nu rivna, sju våningar höga kommunhuset färdigställdes 1973 och den gamla delen blev ett slags annex till detta.

Täby Kommunalhus uppfördes 1950 efter ritningar av Elmén & Almaas Arkitektkontor. Täby köpings hela administration inrymdes i huset med bland annat kommunledning, kontor till byggnads­ingenjören, krisstidsnämnd, kyrkoherde och lands­fiskal. Landsfiskalen hade även en liten expedition i källaren bredvid kommunarresten, fyllearrest och förhörsrummet.

Om bostaden