Gårdsradhus

Intresseanmälan och kontakt

Reinova Properties
ola@reinova.se

Bostäderna har typiska villakvalitéer – generösa och lättmöblerade rum, rundgång, genomgående utblickar, goda förvaringsmöjligheter och möjlighet till generationsboende.

En del av entréplanet kan avskiljas och hyras ut till en student eller användas som generationsboende. Därmed kan radhuset anpassas efter olika livssituationer över tid och förändras tillsammans med ägaren vilket även ger goda förutsättningar för en åldersmix inom området.

Om bostaden

Reinovas hållbarhetsarbete med bostäderna i Roslags-Näsby

  • Miljöbyggnad silver/Svanen märkning
  • Radhusen kommer att få gröna tak som tar hand om dagvattnet innan det når marken. För en ökad biologisk mångfald samt att det kräver minimalt underhåll.
  • Planerar för goda, trygga och tillgängliga miljöer för lek och samvaro.
  • Laddstolpe som tillval.
  • Hållbar avfallshantering enligt Svanens kriterier.
  • Informerar de boende om hållbara livsstilar.
  • Reinova jobbar som övriga byggaktörer i Roslags-Näsby för att minska byggnadsavfallet
Hållbarhet