Stadsradhus

Arkitekt: Okidoki arkitekter

Antal bostäder: 12

Rum & kök: 5-6

Prel. säljstart: år 2020

Stadsradhus
Stor vikt lagts på den exteriöra gestaltningen för dessa radhus. Entrésituationen och radhustypologin skapar en nära relation till gatan och grannskapet. Samtidigt ges tydliga rumsliga markeringar mellan det privata och det allmänna.

Stadsradhusen har hög arkitektonisk kvalitet där gestaltningen tagit fasta vid att skapa fasader med detaljrikedom, lekfullhet och personlighet. Gedigna och hållbara byggmaterial som kräver minimalt underhåll används till största del där byggnadernas hela livscykel är tagen i beaktning. Radhustypologin delar många av den fristående villans kvalitéer med exempelvis generösa och lättmöblerade rum, goda förvaringsmöjligheter och möjlighet till generationsboende. Den skapar dock, till skillnad från ett villaområde, en tätare stadsstruktur, vilket ger kortare färdsträckor till lokal handel och service samt bidrar till en mer trygg och hållbar social miljö.

Om bostaden