Området

En levande och grön stadsdel växer i Täby

Att låta många olika aktörer utveckla stadsdelen är ett utmanade och nyskapande sätt att arbeta på som leder till äkta variation. Det gör att Roslags-Näsby kommer påminna om en stad som vuxit fram organiskt över tid.

- Här skapar vi en nytänkande, hållbar och varierad stadsdel med 1400 nya bostäder, service och butiker – i bästa kollektivtrafikläge endast 12 minuter från Stockholm. Trevliga restauranger, gröna parker och torg ger området en stadsmässig karaktär med innerstadskvaliteter, säger Elisabet Lundgren projektchef för Roslags-Näsby.

De 18 byggaktörer som bygger Roslags-Näsby har höga krav på sig. Byggnaderna ska vara miljöcertifierade och ha stora inslag av grönska och vara hälsosamma att bo i. Det handlar bland annat om energianvändning, inomhusmiljöer, dagsljus, ventilation, material eller att användningen av farliga ämnen är minimal när huset byggs. Det tydliga hållbarhetstänket avspeglar sig i bland annat sedumtak, grönskande terrasser, innovativ dagvattenhantering och omtanke om den biologiska mångfalden.

Området

Vill du etablera dig i området?

I anslutning till den befintliga bebyggelsen växer en nytänkande stadsdel fram med genomtänkta detaljer och en tydlig vision.

Med omtanke om människan skapas mysiga kvarter och lokala gator som ger en innerstadskänsla, vilket kommer att göra den nya stadsdelen till allt annat än en sovstad. På sommaren breder uteserveringarna ut sig mot Järnvägsparken och på vintern lockar kaféer och restauranger.

Service

Transport
Service
Butiker & Mat
Rekreation
Alternate Text
Parkering bilpool
Uteserveringar
Vårdboende
Matbutik
Cykelparkering
Roslagsbanan
Förskola
Hotell
Restaurang & caféer
Skola
Cykelservice
Järnvägspark
Odling
Lek & parkour
Boulebana
Transport
Service
Butiker & Mat
Rekreation
Service

Vill du etablera din verksamhet i Roslags-Näsby?

Är du intresserad av att vara med att bygga upp våra nyfikna kvarter? Har du en verksamhet och nyfiken på att etablera dig i Roslags-Näsby och vill veta mer? Fyll i formuläret och ta kontakt med oss.