Arkitektur

Varierad arkitektur och boendeformer

Här byggs 1400 nya bostäder med hyresrätter och bostadsrätter, seniorboenden och förskolor, stadsradhus och höga hyreshus, kollektivhus och studentbostäder. Det breda urvalet av boendeformer skapar mångfald inom både byggande och boende.

Utforska bostäderna
Bostäder

Nyskapande arbetssätt

Att låta 16 olika arkitekter få skapa en hållbar och ny stadsdel är ett annorlunda arbetssätt mot hur det traditionellt brukar gå till väga när en ny stadsdel byggs upp. Våra byggaktörer är alla djupt engagerade i att bidra med sin prägel och tack vare de olika arkitekterna kommer uttrycket i bostadsområdet variera. Precis som om kvarteren vuxit fram över tid - nyfiket och med flera olika perspektiv.

Vi börjar på två ställen samtidigt

De allra första kvarteren som byggs blir på två ställen. Dels ett kvarter i västra stadsdelen där SandellSandberg bygger hyresrätter och dels ett kvarter i östra stadsdelen där SSM bygger bostadsrätter.

Även om Roslags-Näsby kommer att byggas etapp för etapp, är vi måna om att det ska vara trevligt under hela byggtiden och när den första familjen flyttar hit.

Som en del av byggprocessen startar byggandet från Roslags-Näsby station, vilket kommer att minska buller, damm och andra störningsmoment och gynna de allra första som flyttar in.

Bygget
Se filmen