Artiklar

Välkommen på odlarverkstad

Den 18 juni bjuder vi in till en odlarverkstad där du får chansen att träffa vår odlarexpert Sara Bjelfvenstam Ullman som står bakom trädgårdskurserna i @Saradiset. Vi bjuder på gröna smoothies, ett startkit med frösådder och ett knippe handfasta odlingstips på hur du kommer igång med din odling. Workshopen passar både nybörjare och för dig som vill fördjupa dina kunskaper!

Till anmälan

Starta din egen stadsodling!

Odlingslådor och planteringsytor kommer etableras i området redan innan nya bostäder och invånare är på plats, något som syns, inspirerar och bidrar till områdets hållbarhetsarbete.

Odlingsområdena ligger i direkt anslutning till gamla kommunhuset, nära cykelparkeringen och tågstationen Roslags-Näsby samt vid Hållbarhetscentrum. Anmäl ditt intresse nedan. 

Börja odla i Roslags-Näsby

Bli en brukare av en odlingslåda, anmäl ditt intresse i formuläret och skriv "Odlingslåda" i fritextfältet.

Kontakta oss
Boka en odlingslåda

INTRESSEANMÄLAN

Du måste fylla i en giltig epostaddress

Hållbarhetscentrum i Roslags-Näsby

Hållbarhetscentrum är samlingsplatsen för gröna aktiviteter i Roslags-Näsby och är en del av Täby kommuns satsning för att utveckla en hållbar stadsdel. I Hållbarhetscentrums verksamhet ingår folkbildning kring hållbar odling och främjandet av biologisk mångfald i området.

Det finns en ambition att knyta hållbara värden och utveckla miljömässigt medvetna livsstilar kring stadsdelens natur-, kollektivtrafiknära och unika område. Därför finns flera gemensamma ytor, takterasser, innergårdar och odlingsbara ytor inplanerade i området.

 

Mer om Roslags-Näsby

Läs mer om Roslags-Näsby - området, arkitekturen och hållbarhet.

Mer om området