Artiklar

Börja odla i Roslags-Näsby

Redan innan nya bostäder och invånare är på plats har vi etablerat odlingslådor. Något som syns, inspirerar och bidrar till områdets hållbarhetsarbete.

Odlingsområdena ligger i direkt anslutning till gamla kommunhuset, nära cykelparkeringen, tågstationen och Hållbarhetscentrum. Anmäl ditt intresse nedan. 

 

 

Hållbarhetscentrum i Roslags-Näsby

Hållbarhetscentrum är samlingsplatsen för gröna aktiviteter i Roslags-Näsby och är en del av Täby kommuns satsning för att utveckla en hållbar stadsdel. I Hållbarhetscentrums verksamhet ingår folkbildning kring hållbar odling och främjandet av biologisk mångfald i området.

Det finns en ambition att knyta hållbara värden och utveckla miljömässigt medvetna livsstilar kring stadsdelens natur-, kollektivtrafiknära och unika område. Därför finns flera gemensamma ytor, takterasser, innergårdar och odlingsbara ytor inplanerade i området.

 

Mer om Roslags-Näsby

Läs mer om Roslags-Näsby - området, arkitekturen och hållbarhet.

Mer om området