Artiklar

Fokusområden för hållbarhet

I Roslags-Näsby arbetar vi efter fem fokusområden 

  • Hållbara energisystem
  • Social hållbarhet
  • Hållbara transporter
  • Hållbar avfallshantering
  • En klimatanpassad och grönskande utemiljö

Hållbarhetsprogrammet lyfter de specifika mål som finns för Roslags-Näsby och samlar kommunens visioner om att utvecklas hållbart. Byggaktörerna är en viktig aktör i processen, men programmet kan även stötta framtida fastighetsägare, boende och näringsidkare i deras hållbarhetsarbete.

Genom de krav som ställs i olika certifieringssystem för byggnader granskas vi av en tredje part. Dessutom kommer kommunen självklart följa upp alla hållbarhetsmål under byggtiden.

 

Hållbarhet

Hållbarhetscentrum redan nu

Redan nu finns ett Hållbarhetscentrum etablerat i det bevarade 50-talshuset Elverket. Här kan du lära dig mer om hur den hållbara stadsdelen växer fram, de planerade stadsodlingarna och byggaktörernas olika projekt.

Vill du etablera din verksamhet i Roslags-Näsby?

Är du intresserad av att vara med att bygga upp våra nyfikna kvarter? Har du en verksamhet och nyfiken på att etablera dig i Roslags-Näsby och vill veta mer? Fyll i formuläret och ta kontakt med oss.

En ambitiös stadsdel

En besökare i det nya Roslags-Näsby kommer att mötas av spännande arkitektur präglad av variation och höga ambitioner vad gäller gestaltning, grönskande tak, parker och öppna platser där folk kan träffas och umgås. Det är attraktivt och nyskapande och helt unikt i Täby.